Política de Qualitat

GRUP BAESTRA FORMACIÓ és un grup empresarial creat el 2018 com a Centre de Formació Ocupacional.

Saberis és el nom comercial del nostre Centre de Formació dedicat des del 2010 al reforç escolar.

L’orientació al client, la professionalitat, la flexibilitat, la integritat, el respecte i la cooperació són els valors compartits que ens permeten complir els nostres objectius, assegurar la satisfacció i l’entusiasme dels nostres clients. Sempre tenint en compte el compromís de complir tots els requisits interns, legals i reglamentaris aplicables.

GRUP BAESTRA FORMACIÓ està orientat a la millora continua del nostre sistema de qualitat basat en la Norma ISO 9001.

Aquesta Política de Qualitat de GRUP BAESTRA FORMACIÓ proporciona el marc de referència per establir els seus objectius de qualitat i és apropiada al propòsit i context de l’empresa i en dóna suport a la direcció estratègica.